Час обирати здоров'я

Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу у Львівській області станом на 01.10.2019 року

В Україні концентрована стадія епідемії ВІЛ-інфекції зафіксована, починаючи з 1996 року. Особливістю епідемії ВІЛ-інфекції на даному етапі є зростання випадків туберкульозу (ТБ) серед вперше зареєстрованих ВІЛ-позитивних осіб та високий рівень смертності серед пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ.

Найбільш поширеними СНІД-індикативними захворюваннями є синдром виснаження (17% від усіх захворілих на СНІД), легеневий ТБ (13%) та кандидоз стравоходу (9%). Ці захворювання складають 38% серед хворих на СНІД, інфікованих гетеросексуальним шляхом. У 50% хворих, які інфікувалися ВІЛ через вживання ін’єкційних наркотиків, найчастіше діагностують позалегеневий та легеневий ТБ, синдром виснаження, у 62% хворих на СНІД ЧСЧ – пневмоцистну пневмонію, синдром виснаження та легеневий ТБ.

Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Львівській області має ті ж закономірності, що й в цілому в Україні. За 9 місяців 2019 р. взято під медичне спостереження 327 осіб з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції. Подібна ситуація і з захворюванням на СНІД: 196 випадків за 9 місяців 2018 р.

Пізнє встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, захворюваність на СНІД та смертність від хвороб, зумовлених СНІДом, залишаються проблемою на шляху подолання епідемії ВІЛ-інфекції. Все ще значній кількості людей діагнози ВІЛ-інфекція та СНІД встановлюються одночасно. Так, з 157  випадків СНІДу зареєстрованих за 9 місяців 2019 р. – 98 особам одночасно було встановлено діагнози ВІЛ-інфекції та СНІДу.

У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед зареєстрованих осіб з діагнозом ВІЛ-інфекція продовжує зростати частка осіб із статевим шляхом інфікування ВІЛ, і за 9 місяців 2019 р. досягла 67,3%. Дещо зросла частка осіб, які інфікувалися ВІЛ внаслідок введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом,і складає за 9 міс. 2019 р. – 26,9%

Зареєстровано 54 дітей, які народилися від ВІЛ-позитивних матерів.

Слід зазначити, що також зменшується частка людей, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН) серед взятих на облік хворих у стадії СНІДу – 31,2% з уперше в житті встановленим діагнозом СНІДу за 9 міс. 2019 р.

На 01.10.2019 року в області під медичним спостереженням перебувало 3864 ВІЛ-позитивних, в тому числі 1362 осіб -  хворі на СНІД.

Спостерігається територіальна нерівномірність поширення ВІЛ-інфекції в області з переважним залученням населення міст. 68,2% усіх ЛЖВ, які перебувають під медичним наглядом у ЗОЗ, сконцентровані в 7-ми містах з 27 адміністративно-територіальних одиниць. А в містах Червонограді, Бориславі, Львові, Стрию, Дрогобичі та Самборі показники поширеності ВІЛ-інфекції суттєво перевищують значення відповідного показника в цілому по області (154,3).

За 9 міс. 2019 р. у 51 ВІЛ-позитивної вагітної жінки відбулися пологи.

Упродовж 9 місяців 2019 р. в області взято на облік 54 дітей, які народилися від ВІЛ-позитивних матерів з невизначеним ВІЛ-статусом для подальшого медичного спостереження. Діагноз ВІЛ-інфекція у 2019 р. підтверджений двом дітям.

В ЛОЦГЗ станом на 01.10.2019 р. на офіційному обліку в педіатра знаходиться 268 дітей, з них 65 дітей з підтвердженим ВІЛ-статусом, в тому числі 19 дітей – в стадії СНІДу. У решти (203 дітей) – неуточнений діагноз (в стадії підтвердження).

Найбільш поширеною асоційованою інфекцією у хворих на СНІД є туберкульоз, як легеневий так і позалегеневий, – у 103 випадках (ТБ легеневий – 66; ТБ позалегеневий – 37 осіб). Також серед СНІД-індикаторних хвороб реєструвалися: бактеріальні пневмонії – 13 осіб; пневмоцистна пневмонія – 17; токсоплазмоз – 7; саркома Капоші – 6 осіб та ін.

Хоча й туберкульоз (як легеневий, так і позалегеневий) залишається провідною причиною смерті серед людей, які живуть з ВІЛ, проте смертність від СНІДу продовжує знижуватися завдяки розширенню доступу до АРТ, а також досягнутий значний прогрес в поліпшенні надання послуг з ВІЛ та туберкульозу (ТБ). Тому своєчасність діагностики ВІЛ-інфекції, як і ранній початок АРТ, ступінь прихильності до лікування та наявність супроводу – все це є вагомими чинниками, що впливають на рівень смертності від хвороб, зумовлених ВІЛ.

Станом на 01.10.2019 року  забезпечено доступ до безперервної антиретровірусної терапії для 2251 хворого на ВІЛ-інфекцію, в т. ч. для 67 дітей 0-17 років. 100% ВІЛ-позитивних дітей, які перебувають під медичним наглядом у ЗОЗ отримують АРТ .

Серед основних рекомендацій ЮНЕЙДС  для країн  – повна реалізація комплексних послуг зі зменшення шкоди, профілактики та лікування ВІЛ, включаючи програми забезпечення шприцами та голками, замісної підтримувальної терапії (ЗПТ), контролю передозування за допомогою налоксону і надання безпечних приміщень для вживання наркотичних речовин.

Таким чином для покращення епідемічної ситуації необхідне:

1.Розширення профілактичних програм серед ЧСЧ, особливо серед вікової групи 15-24 роки, як ключової групи щодо ВІЛ-інфікування.

2.Збільшення охоплення послугами з тестування на ВІЛ серед ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ. В цілому слід збільшити до рівня 90% кількість ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус.

3. Підвищення рівня знань про шляхи передачі ВІЛ-інфекції серед молоді. оскільки за  даними соціологічних досліджень відсоток молодих людей віком  15–24  роки, які правильно визначають шляхи запобігання статевій передачі ВІЛ-інфекції та знають, як вона не передається, зменшився з 48% до 26,7% (ціль – 70%). Слід продовжити роботу по усуненню бар’єрів для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції через брак знань про ВІЛ/СНІД та зменшення дискримінації КГ та ЛЖВ у суспільстві.

4.Виконання завдання щодо своєчасного взяття на облік ВІЛ-позитивних людей, оскільки це негативно впливає на результати лікування та гальмує процес досягнення Україною цілей «90–90–90». Відсоток ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд у ІІІ та ІV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, серед загального числа осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, складає 48,0% (ціль – зниження до 37%). Тобто слід реалізувати завдання щодо ранньої діагностики ВІЛ-інфекції та своєчасного взяття на облік осіб з ВІЛ-позитивним статусом.

5.Забезпечення надання комплексу послуг з догляду і підтримки для ЛЖВ, що важливо для утримання ВІЛ-позитивних пацієнтів у системі медичного нагляду та підтримки прихильності до лікування АРТ. В першу чергу це стосується забезпечення доступності та сталості комплексних послуг людям з коінфекцією ТБ/ВІЛ.

6.Покращення прихильності пацієнтів з ВІЛ-інфекцією до АРТ через 12 місяців після її початку (ціль – 86%). В цілому треба забезпечити доступ до безперервного лікування АРТ для усіх хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують, та охопити лікування не менше 90% ЛЖВ, які перебувають під медичним наглядом, з досягненням невизначуваного рівня ВН.

7. Досягнення елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини ВІЛ.

Go back

Наша адреса

вул. Некрасова, 4,
79010, м. Львів

Гаряча лінія

09:00–18:00
+38 032 260-19-18