Час обирати здоров'я

Спільний проект Університетського коледжу Лондона (Велика Британія) та Благодійного фонду САЛЮС (Україна)

# Міжнародні проєкти

В рамках програми «Посилення спроможності українських  медичних та соціальних працівників, які працюють із хворими на COVID-19, шляхом розробки та проведення онлайн-вебінарів, присвячених проблемам COVID-19» передбачається проведення десяти онлайн вебінарів. Програма впроваджується Благодійним фондом САЛЮС (Львів, Україна) за сприяння Посольства Великої Британії в Україні у партнерстві з Лондонськоким університетським коледжем (MRC CTU at UCL, UK) і п’ятьма українським партнерськими інституціями та під егідою Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ).

Інформація про парнерські організації подана нижче.

Чотири з десяти вебінарів проводитимуться провідними фахівцями Інституту клінічних досліджень та методології Лондонського університетського коледжу (MRC CTU at UCL, UK) під керівництвом професорки Сари Петт (Лондон, Велика Британія). Решта вебінарів проводитимуться силами українських науковців.

Станом на кінець 2021 року відбулося  три вебінари. Доступ до перегляду відео можна отримати на вебсторінці Благодійного фонду САЛЮС за посиланнями

Webinar 1, 7 грудня

Webinar 2, 15 грудня

Webinar 3, 23 грудня

Інформація про виконавців та партнерів проєкту

Професор Сара Петт (Sarah Pett) – професор інфекційних хвороб, працює одночасно у двох інститутах Університетського коледжу Лондона: відділенні клінічних випробувань Ради з медичних досліджень Інституту клінічних досліджень та методології та Інституті Глобального здоров’я.

Її наукові та клінічні розробки в основному діляться на 2 основні напрямки: оптимізація найліпшого лікування інфекцій та імунотерапія ВІЛ та інших інфекційних захворювань.

Професор Сара Петт є також почесним консультантом з інфекційних хвороб Центрального і Північно-Західного Лондонського лікарняного трасту Національної служби охорони здоров’я Великобританії та старшим запрошеним співробітником Університету Нового Південного Уельсу, м. Сідней, Австралія.

Заснований у 1996 році, Благодійний фонд САЛЮС здійснює діяльність, спрямовану на поліпшення здоров’я населення України. З цією метою впроваджуються медично-діагностичні, профілактично-освітні та мистецько-культурні програми. Налагоджена успішна співпраця з багатьма державними, неурядовими та комерційними організаціями Львівщини та інших областей України, реалізується ряд програм, підтриманих іноземними спонсорськими організаціями (PATH, Dreyfus Health Foundation, Global Fund for Women, програмами Європейського Союзу та інші), а також посольствами Великої Британії, Канади, Королівства Нідерландів, Японії.

Представник у проєкті  - кандидат медичних наук Олександра Служинська.

Інші п’ять вебінарів будуть організовані за сприяння українських партнерів проєкту: ДУ "Львівський  обласний  центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", Львівського обласного центру громадського здоров’я, Наукового товариства ім. Шевченка, Українського лікарського товариства у Львові та Наукового медично-діагностичного центру «АСТАР». Куратор – доктор медичних наук, професор Валентина Чоп’як.

Програма впроваджується під егідою Світової федерації українських лікарських товариств  (СФУЛТ).

Світова федерація українських лікарських товариств (СФУЛТ) створена 1977 року з ініціативи Українського лікарського товариства Північної Америки. Першим президентом СФУЛТ був др. Роман Осінчук (Нью-Йорк), після нього – др.Ахіль Хрептовський (Чікаго), який першим у 1989р. нав’язав контакт з лікарями України. Від 1992 до 2000 року СФУЛТ очолював др.Павло Джуль (на сьогодні Почесний Президент, Детройт). У 2000 році вперше президентом СФУЛТ обраний лікар з України – Любомир Пиріг (академік Академії медичних наук, член-кореспондент Національної академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, Київ).

На конгресах обговорюються питання організації медичної допомоги, освіти, наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, лікарі різних країн діляться знаннями й досвідом про нові методи діагностики та лікування в різних галузях медицини (традиційні розділи програм конгресів). Крім цього, обговорювалися питання безпеки праці та профпатології, охорони материнства і дитинства, інфекційних хвороб, лікарської етики і деонтології, розвитку курортів в Україні та інші.  Видаються праці конгресів, їх робота освітлюється засобами масової інформації, учасники приймають рекомендації, звернення до лікарської громадськості, владних структур Української держави. Участь в конгресах беруть від 60 до 150 представників крайових організацій СФУЛТ, 350-450 лікарів, учених-медиків України. Крайові організації СФУЛТ на сьогодні існують в Австралії, Австрії, Болгарії, Великобританії, Німеччині, Польщі, Росії, Словаччині, США, Україні, Чехії. Донедавна українські лікарські товариства були, крім цього, в Аргентині, Бразилії, Венесуелі.

Українське лікарське товариство у Львові  (УЛТ) — добровільна, демократична, незалежна професійна організація, яка діє на засадах самоврядування в межах Львівської області. Своїм попередником УЛТ вважає Українське лікарське товариство, яке було засноване 1 жовтня 1910 року і продовжує його діяльність, перервану у 1939 році.

УЛТ є юридичною особою, що має свої: штамп, печатку, символіку, друкований орган (органи), рахунки в установах Держбанку,    користується правом набувати та володіти рухомим та нерухомим майном, створювати самостійні підрозділи та спільні підприємства з вітчизняними та зарубіжними фірмами, підприємствами, організаціями та установами.

УЛТ у Львові, прийняте у Світову Федерацію Українських лікарських товариств як окреме товариство, об’єднане з іншими лікарськими товариствами у Всеукраїнське лікарське товариство, керується напрямками діяльності ВУЛТ, що не суперечить його безпосередньому членству у СФУЛТ.  Метою  та завданнями УЛТ є:

- збереження та зміцнення здоров’я українського народу, розвиток національної медицини та співпраця з державними органами охорони здоров’я, суспільними, церковними організаціями і товариствами для здійснення згаданих завдань,

- участь у опрацюванні сучасної концепції охорони здоров’я і законодавства України з цих же питань, у створенні лікарських палат (асоціацій),

- досягнення високого морально-етичного рівня лікарів у їх лікувально-профілактичній, науково-навчальній діяльності, громадському і приватному житті та виховання медичної молоді на фахових, патріотичних, етичних традиціях минулих лікарських поколінь,

- захист професійних, соціальних прав та інтересів членів товариства у державних та інших органах і установах охорони здоров’я, правоохоронних, податкових органах, прокуратурі.

Представник у проєкті - президент СФУЛТ, доктор медичних  наук, професор Андрій Базилевич. 

Науко́ве товари́ство імені Шевче́нка  (НТШ)  — всесвітня українська академічна організація, багатопрофільна академія наук українського народу. Рушійна сила формування та розвитку української науки кінця ХІХ — першої половини XX ст.

НТШ утворене 23 грудня 1873 року у Львові, за фінансування меценатів з Наддніпрянщини, як Літературне товариство імені Т. Шевченка,  1892 року  назву змінено на Наукове товариство ім. Т. Шевченка. Особливого розквіту НТШ досягло в період головування Михайла Грушевського (1897—1916). У 1920-30-х роках зазнавало переслідувань від польської влади, 1939 року зліквідоване радянською владою. Товариство було відновлене 1947 року в Західній Европі та Сполучених Штатах Америки, де стало відомим як  Shevchenko Scientific Society. З 1989 року організація знову діє на території України.

В українській історії НТШ - це перша суспільна установа, яка, сповідуючи Шевченкові ідеї служіння Україні, присвоїла собі його ім'я (початкова назва інституції — «Товариство ім. Шевченка»). Після першого етапу розвитку, пов'язаного з розбудовою видавничої літературної діяльності, Товариство за оновленим статутом, прийнятим у 1892, перетворюється в багатопрофільну академію. Сьогодні  НТШ – це потужна  громадська організація, що налічує сотні  членів, здебільшого представників наукової та творчої інтелігенції. НТШ має  осередки в Україні та – за кордоном. При НТШ діє 34 комісії, в тому числі,  і лікарська комісія.

Представник у проєкті – доктор медичних наук, професор, керівник лікарської комісії НТШ Валентина Чопяк.

Державна установа "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" (Центр), утворена у відповідності до вимог Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 1103 від  02.06.2021. Центр  є санітарно-профілактичним закладом охорони здоров'я,  заснованим на державній власності та належить до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України. Завданням Центру є діяльність у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактика неінфекційних захворювань, біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, промоції здорового способу життя та запобігання факторам ризику, боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та  надзвичайні стани в сфері охорони здоров’я.

Предметом діяльності Центру є організаційно-методична, інформаційно-аналітична, експертно-консультативна, науково-практична, випробувально-дослідницька, профілактично-просвітницька і консультативна діяльність, медична практика, а також проведення лабораторних, інструментальних та діагностичних досліджень, профільна кадрова підготовка.

До складу Центру входить 15 відділів, 5 лабораторій та 8 відокремлених структурних підрозділів з лабораторіями в їхньому складі. Зокрема, в складі ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» функціонують відділи епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними та неінфекційними захворюваннями, відділи організації біологічних, фізичних та хімічних досліджень, відділ імунопрофілактики, відділ моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації, санітарно-карантинний відділ, відділ комунікації, організаційної та інформаційно – роз’яснювальної роботи, відділ охорони праці, правового забезпечення, фінансово – економічний відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності, адміністративно-господарський відділ, відділ діловодства, цивільного захисту, запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи, відділ кадрового забезпечення.

Центр є основним закладом охорони здоров’я Львівської області з діагностики COVID-19, грипу, кору, краснухи, ботулізму, лептоспірозу, малярії та інших інфекційних захворювань, в тому числі і тих, які віднесені до особливо небезпечних інфекцій.

Представник у проєкті - генеральний директор,  ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Др. Наталія Іванченко.

Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики (донедавна Львівський обласний центр громадського здоров'я). В рамках створення нової системи громадського здоров’я в Україні, яка відбувається в умовах повного перегляду парадигми у сфері охорони здоров’я, комплексного реформування галузі, децентралізації та зміни підходів фінансування, Центр було реорганізовано у січні 2019 року у комунальне некомерційне підприємство, яке об’єднало у своєму складі обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом, обласний центр здоров’я та обласний медичний інформаційно-аналітичний центр. Центр працює для збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом здійснення стратегічного управління з питань громадського здоров’я, проведення моніторингу та популяційної профілактики захворювань у Львівській області.
Мета діяльності — виконання функцій стосовно забезпеченості, збереження і зміцнення здоров’я населення, проведення моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворювань, участь у боротьбі з епідеміями, стратегічне управління з питань громадського здоров’я.

Окрім виконання безпосередніх завдань і функцій покладених на Центр засновником і управителями (обласна рада, адміністрація, профільний департамент), Центр постійно розвивається і вдосконалюється, налагоджуючи тісні стосунки з міжнародними організаціями та інституціями. Регулярно проводяться спільні заходи із міжнародними партнерами щодо обміну досвідом і розширення спроможності установи.

Представник у проєкті – директор Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики  Др.Мар’яна Служинська.

Науковий медично-діагностичний центр АСТАР – ТзОВ, засноване 1997 року. Ідея створення центру статевого здоров’я -  аналогу популярних у Европі та Америці  STDs Сentres (центрів інфекцій, що передаються статевим шляхом) виникла  у засновників на початку 90-х, після здобуття досвіду у Лондонському центрі The Mortimer Market Place Centre, відділі репродуктивного здоров’я L’Hopital de Saint-Loi у Парижі та  Howard Broun Centre  у Чикаго. Науковий медично-діагностичний центр «АСТАР» з’явився в результаті  узагальнень  набутого за кордоном досвіду, адаптованого до українських реалій. Завдання Центру -  забезпечення якісної  діагностики та лікування  інфекцій, що передаються статевим шляхом та їх наслідків та ускладнень – запальних процесів органів малої миски у жінок та чоловіків, неплідності, невиношування вагітності.  У центрі надаються консультації гінеколога, уролога, дерматолога, проводяться лабораторні дослідження та УЗД діагностика. 1997 року на базі центру була налагоджена   робота першої у Західній Україні  ДНК-лабораторії, завдяки якій суттєво зросла інформативність обстежень на інфекції, що передаються статевим шляхом. Центр підтримує благодійні програми для жінок та дівчат у кризових ситуаціях – жертв насильства та зґвалтувань, дівчаток-підлітків, які перебували у притулках. З виникненням епідемії вірусу СOVID-19, правління центру вирішило використати  можливості центру та досвід персоналу для впровадження діагностики коронавірусної інфекції. Впродовж останніх років  Центр залучений до проведення клінічних досліджень на вірусні гепатити, ВІЛ-інфекцію, COVID-19.

Представник у проєкті - директор ТзОВ Науковий медично-діагностичний центр «АСТАР» Др. Марта Васильєв

Повернутись

Наша адреса

вул. Некрасова, 4,
79010, м. Львів

Гаряча лінія

09:00–18:00
+38 032 260-19-18